Drop sprøjtegift – rent vand til møgungerne

Vi tager det som en selvfølge, at der er rent vand i hanen. Men sådan er det desværre ikke længere. De seneste år er der nemlig fundet rester af pesticider i flere og flere drikkevandsboringer landet over. Det er derfor, vi skal droppe sprøjtegiften. For fremtidens skyld.

Se mere til Torben her

Og få tips til haven her

Grundvandspuljen i Egedal Kommune
Hillerød
Grundvandssamarbejde
Slangerup Grundvandsamarbejde
Skovbo Vandsamarbejde
Ringsted Vandsamarbejde
Vandsamarbejdet Greve

Dit Grundvandssamarbejde dækker over et samarbejde mellem i alt seks sjællandske grundvandssamarbejder.

Vi er et netværk af store og små vandforsyninger, der samarbejder om at beskytte grundvandet i indvindingsområderne. Det gør vi blandt andet ved at støtte lukning af gamle ubrugte grundvandsboringer og initiativer til at mindske brugen af sprøjtegift i haver.

De seks grundvandssamarbejder har eksisteret hver for sig i en lang årrække, men det er første gang, at vi rykker sammen om et fælles budskab og med en fælles paraplybetegnelse Dit Grundvandssamarbejde.

Grundvandspuljen i Egedal Kommune

Buresø Vandværk – Ganløse Bund Vandværk – Ganløse Vandværk – Hirsebakken Vandværk – Hove Overdrev Vandværk – Hove VandværkHOFOR – Ledøje Vandværk – Novafos – Ny Sperrestrup Vandværk – Nybølle Vandværk – Slagslunde VandværkSmørumovre VandværkStenløse Vandværk